Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandfesten 2019

Sangring i Fredheim-hagen     Foto: Grete Klempel Starheiem

15. juni 2019 badet i sol og sommervind. Dagen startet med blomsterprosesjon fra Tangen stasjon til forfatterhjemmet Fredheim. De håndlagede papirblomstene kan illustrere den rikdom Wergeland strødde ut gjennom diktning og liv. På Tangen kirkegård ble det rettet oppmerksomhet mot alle de diktere som i årenes løp har beundret Wergeland. Talen som en 15-åring holdt ved Ingeborg Refling Hagens grav, er i sin helhet gjengitt her

Programmet var delt i tre bolker, rettet inn mot store og små: Den dramatiskeDen politiskeog Den lyriskeWergeland. Gjennom fabler, dikt, memoarer, dialoger, skuespill, sang og musikk – og dagens tale – kom Wergeland fram i hele sin bredde. «Bokåret 2019» satte sitt preg på noe av innholdet: Skuespillet Lyv ikke!og kantaten Vord lys!dveler ved Wergelands syn på ordets makt, løgnaktige og sanne ord. Hans skråblikk på egne opplevelser fremkalte latter, hans omsorg for utestengte og lidende (dyr som mennesker) berørte, og hans politiske klarsyn (skildret gjennom dagens hovedtaler) gjorde inntrykk. 200-årsjubileet for Amalie Sofie, Wergelands hustru, ble markert gjennom opplesning og musikalsk fremføring av ett av Wergelands kjærlighetsdikt.

Tekster som tradisjonelt har preget Wergeland-arrangementet på Tangen, ble kombinert med nye innslag. Allsang og solosang, trompet-, klaver- og fiolinspill beriket. Aktørene vekslet mellom barn og voksne, noen fra nærområdet, andre langveisfra. Overfor barn og unge ble det også på annet vis åpnet inn til Wergelands verden: Gjennom Wergeland-utstillingen fra 2008 (en gave fra Universitetet i Kristiansand), dukketeater, blomsterjakt, puslespill til barnesanger, fiskedam, rebus, quiz og blomster i krans. 

Det nye tilbygget på tunet fungerte svært godt. Under teltduk kunne man i skyggen nyte hjemmelaget mat. Lavvoer, telt, kulturlåve, Fredheim-stue, eng og hage ble tatt i bruk.

Dagens siste innslag var lagt til Stange kirke. Under en glitrende og godt besøkt konsert og med et svært takknemlig publikum delte mezzosopran Marianne Beate Kielland Wergeland-sanger tonesatt av 13 ulike norske komponister. Konserten fungerte også som CD-lansering.

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim takker varmt alle bidragsytere og støttespillere ved Wergelandfesten på Tangen/i Stange. Takk også til Suttung teater og forlag for godt samarbeid.

Wergelandfest-komitéen 2019 v/Anne Jorunn Kydland

«Men Mjøsen! Mjøsen!» Fra Wergelands «Hasselnøtter»
med Trine Nyhus Lørum og Hillevi Skalmerud Larsson

 Foto: Grete Klempel Starheim
Skuespillet «Lyv ikke!» med Grav litteratur- og teatergruppe, Bærum
Foto: Grete Klempel Starheim


Bilder fra Wergelandsfesten 2019

15-årige Eirun Emilie holdt klok tale om Wergeland

15 år gamle Eirun Emilie Asting-Kjesbu holdt en strålende tale ved Ingeborg Refling Hagens grav på årets Wergeland-fest. Vi har fått lov til å gjengi talen hennes her. På bildet ser vi henne til venstre i ungdomsgruppen mens de leser diktet «Mig selv».

Tale på Wergelandsfesten av Eirun Emilie Asting-Kjesbu

«I juni for 71 år siden arrangerte Ingeborg Refling Hagen Wergelandsdagen for første gang. Da var det på Eidsvoll. Jeg har lyst til å starte med et lite utdrag fra den talen Ingeborg holdt da: 

“Ord er levende. Like levende i dag som i skapelsens dage. Alle de gode tankene dere tenker, som former seg i ord på tunga, klinger gjennom øret og blir til blomster i menneskesinnene omkring dere. Men hva er så lys? Lys er kunnskap om alt som er.”
Og videre sier hun: 

“Ordet er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Men det må tennes i oss og bæres foran oss. En slik lystenner var Henrik Wergeland.” 

Disse ordene fra Ingeborg startet feiringen den gang, og i dag. 

Helt fra Ingeborg var barn hadde hun vært veldig opptatt av ord og bilder i diktningen. Hennes mor hadde lært henne å lete og banke på ordene til de åpnet seg og ble til bilder og sammenhenger. 

Jeg tror at det er dette som gjorde at Ingeborg fikk så stor fascinasjon for Wergeland og derfor hun lagde en egen fest for ham, spesielt rettet mot barna. Hun ville at vi barn og ungdommer også skulle få oppleve lyset og de fantasifulle ordbildene hos Wergeland. Kanskje skjønte vi ikke så mye av det da vi var små, men vi hadde stor glede av de fine ordene. 

Mitt første møte med Wergeland var sangene hans. Og den første sangen jeg kan huske er “Himlen er min hette.” 

Himlen er min hette.
Hvem tør på den lette?
Jorden er min sko.
Skogen er mitt bo.
Korset er mitt sverd.
Det gir fattigmann ridders verd. 

Den gangen skjønte jeg nok ikke den dype meningen av dette verset. I dag tror jeg vi skjønner litt mer den av livslærdommen han har gitt oss gjennom diktningen sin. Og jeg har skjønt at sangen handler om menneskeverd. Det viktigste er kanskje ikke bare å høre, men at hver og en av oss må la ordene vokse i oss slik at de kan bli våre egne. 

“Ja du selv må spinne hver en tråd og tvinne til et bramseil i din stolte rå.” sier Wergeland i diktet «Medicinernes kjæreste». 

Når man jobber med en tekst og f.eks. lærer den utenat, så bærer vi denne teksten med oss. Den blir vår egen, og vi kan gi den videre til andre. Dette kan hjelpe oss med å få en større forståelse av livet, verden og ikke minst oss selv. 

Jeg tror veldig mange av oss som står her i dag har opplevd lyset vi har fått fra Wergelands diktning. Han ble en lystenner i Ingeborgs liv, og hun har gitt denne arven videre til oss. 

Jeg avslutter med et sitat fra Ingeborgs sang «Tvilens fjell»:
“Når det spirer en gang i vårt spor, er det Wergelands tanker som gror.” «


Bilder fra Wergelandsfesten i Stangeavisa

Stangeavisa har publisert en bildeserie med vakre foto fra Wergelandsfesten på Tangen den 15. juni 2019 (for abonnenter).

Kulturvernpris til Fredheim

Stange kommune har besluttet å gi kulturvernprisen for 2019 til Fredheim. Medlem av foreningen, Arnfinn Standerholen, hadde ved fristens utløp sendt inn forslag til Stange kommune om at foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim​ burde få kulturvernprisen 2019.

Bjarne Christiansen, Ap, la fram følgende forslag ved politisk behandling i formannskapet i Stange kommune: ​Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim mottar kulturvernpris 2019. Forslaget ble enstemmig vedtatt. ​

Dette er en gledelig nyhet og en stor inspirasjon i vårt videre arbeid. Takk!

Ny Groven-CD presentert i radio

En ny CD fra LAWO der mezzosopran Marianne Beate Kielland og pianist Nils Anders Mortensen tolker sanger tonesatt av Eivind Groven (1901–77) ble lansert med en konsert i Stange kirke i forbindelse med feiringen av Henrik Wergeland 15. juni.

CD-en er allerede presentert i radio to ganger, først under programmet Ring inn musikken, ca 20 minutter inn i programmet hvor Siri Lappegård forteller om både CD-en, Wergeland-feiringen og Ingeborg Refling Hagen.

Også i programmet Musikkmosaikk forteller Mari Lunnan og Wolfgang Plagge både om Kinck og Refling Hagen og presenterer den nye CD-en.  

Under årets Risør kammermusikkfest (25. – 30. juni), som Marianne Beate Kielland var kunstnerisk leder for, sto flere av sangene fra CD-en på programmene. I NRK-radios reportasje fra festivalen (30. juni) er det et langt innslag om tonesettinger og tekster. Ca. 13 minutter inn i programmet lyder følgende nummer i opptak fra konsertstedene: Wergelands hospitalsanger, Ingeborg Refling Hagens Præriekonens bånsull og Hans E. Kincks Aa, saa rødblond: https://radio.nrk.no/serie/risoer-kammermusikkfest

CD-en kan bestilles direkte fra LAWO

Eivind Groven er et kjent navn i norsk musikkhistorie. Kanskje kjenner vi ham best som mannen bak «pausesignalet» og «kjenningssignalet» NRK brukte i en årrekke. Han var en troverdig og ivrig benytter av folkemusikken i kunstmusikken, og det er kanskje dette han har fått mest berømmelse og beundring for. 

Grovens sanger tilhører i hovedsak første halvdel av hans virke som komponist. Her bruker han ikke folke- musikken i så stor grad som i mange av sine øvrige komposisjoner, men vi kan nok allikevel gjenkjenne det «norske preget», som ikke alltid er like lett å definere, men likefullt er der. 

Det har vært spennende å gå inn i Grovens sanger. Her finner vi både stort patos og enklere viser. De fleste av sangtekstene er hentet fra Suttungbevegelsens store diktere Kinck og Wergeland. Og siden Marianne Beate Kielland selv i mange år som barn var suttung, har denne platen for henne blitt en reise tilbake til flere av barndommens tekster. Sangene viser en litt annen side av komponisten enn den mange kjenner. Som romansekomponist er Groven nær tekstene, og han viser oss ofte deres sanne karakter gjennom musikken han har laget til. 

Mezzosopran Marianne Beate Kielland har etablert seg som en av Europas fremste sangere. Hun opptrer jevnlig med de fremste orkestre og dirigenter i Europa, Østen og Amerika, og har med sine nær 50 plate- innspillinger markert seg særdeles positivt på det internasjonale platemarkedet. 

Pianist Nils Anders Mortensen har med sine kritikerroste plateutgivelser, og konserter som solist med de største, norske orkestrene, markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv som frilanser. 

«Fest for Wergeland» – oppslag i HA

Hamar Arbeiderblad presenterer Wergelandsfesten og konserten med Marianne Beate Kielland på kultursidene.

Ingeborg-dikt i Dag og Tid

Litteraturprofessor Vigdis Ystad skriver fast i lyrikkspalten i Dag og Tid, og 5. april har hun valgt Ingeborg Refling Hagens dikt «Og det skjedde i de dager».

Ystad skriver «Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) var uvanleg sterkt engasjert i samtidshistorie. Kjend som ein sterk motstandar av samtidas nazifisering, noko som kjem fram i dagens dikt frå samlinga Livet svikter ikke livet (1960), som no verkar meir aktuelt enn nokon gong.

Måndag 25. mars markerte me Maria bodskapsdag, der kontrasten millom dagens krigstrugsmål og den kristne bodskapen om fred, forståing og kjærleik er hovedpoenget. Til liks med fleire andre dikt og i ei rad bøker (romanar) har ho vore sterkt oppteken av Maria-skikkelsen, og me ser kor godt ho kjenner dei mellomalderlege Maria-legendene. Forfattarskapen kviler trygt på ei sams europeisk idéhistorie, dette var alltid eit hovedpoeng for henne.

Å lesa Refling Hagen krev kunnskapar og vekkjer til live grunnleggjande europeiske åndshistoriske tradisjonar. Måtte det berre hjelpa oss i dagar som desse!»

Maria budskapsdag på Fredheim

Vi markerer Maria budskapsdag på Fredheim søndag 24. mars klokken 16:00–18:00

Ann Helene Bolstad Skjelbred er dr.philos. i folkloristikk, førstekonservator og leder of Norsk etnologisk gransking fra 1997. Hun har bak seg en rekke publikasjoner om norske tradisjoner og folketro. Hun vil fortelle om folketradisjonens jomfru Maria.

Petter Mohn er lærer, med utdanning som filolog og teolog. Han var sivilarbeider på Fredheim og skuespiller i Suttungteatret i Ingeborg Refling Hagens tid og studerte litteratur med henne. Han vil belyse Mariaskikkelsen i Ingeborg Refling Hagens forfatterskap.

Tangen Damekor, under sin dirigent Anneli Hætta, vil delta med Mariasanger.

Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr. 200

Velkommen!

Inger Sleppen får Ildsjelprisen 2018

Inger Sleppen med diplom

Ildsjelprisen  2018  er tildelt  Inger Sleppen  for hennes mangeårige og sterke engasjement for innbyggerne sør i kommunen, gjennom blant annet engasjement i Espa vel, Espa kulturhus, Ingeborg Refling Hagens kulturhus – Fredheim og kulturlivet generelt i bygda.

Foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim gratulerer!