Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Styret

Styret har 5 faste  medlemmer og 2 møtende varamedlemmer. Styret velges på foreningens årsmøte for to år om gangen.
Årsmøtet holdes hvert år i februar måned, og er foreningens høyeste myndighet.

IMG_1672s Foto © Tordis Ødbehr
Inger Sleppen, leder, tlf 917 81 733
ingsle53@hotmail.com

Styret utnevner ulike arbeidsgrupper, blant annet en egen  kulturgruppe som arbeider med foreningens kulturprogram.