Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Arrangement

Kafè Fredheim

7. oktober 2023, kl. 12:00

Utstilling - Jon Olav Helle

7. oktober 2023, kl. 14:00, flere tidspunkt

Novellekveld - Hans E. Kinck

11. oktober 2023, kl. 18:00

Sju Slag, med Hege Duckert

29. oktober 2023, kl. 19:00

Kafè Fredheim

11. november 2023, kl. 12:00

Julemarked

9. desember 2023, kl. 12:00, flere tidspunkt

Iver Kleive og Knut Reiersrud

Tangen Kirke, 18. desember 2023, kl. 20:00

Ingeborgs fødselsdag

19. desember 2023, kl. 18:00

Foto: Helge Reistad - Anno Domkirkeodden