Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandfesten 2019

Sangring i Fredheim-hagen     Foto: Grete Klempel Starheiem

15. juni 2019 badet i sol og sommervind. Dagen startet med blomsterprosesjon fra Tangen stasjon til forfatterhjemmet Fredheim. De håndlagede papirblomstene kan illustrere den rikdom Wergeland strødde ut gjennom diktning og liv. På Tangen kirkegård ble det rettet oppmerksomhet mot alle de diktere som i årenes løp har beundret Wergeland. Talen som en 15-åring holdt ved Ingeborg Refling Hagens grav, er i sin helhet gjengitt her

Programmet var delt i tre bolker, rettet inn mot store og små: Den dramatiskeDen politiskeog Den lyriskeWergeland. Gjennom fabler, dikt, memoarer, dialoger, skuespill, sang og musikk – og dagens tale – kom Wergeland fram i hele sin bredde. «Bokåret 2019» satte sitt preg på noe av innholdet: Skuespillet Lyv ikke!og kantaten Vord lys!dveler ved Wergelands syn på ordets makt, løgnaktige og sanne ord. Hans skråblikk på egne opplevelser fremkalte latter, hans omsorg for utestengte og lidende (dyr som mennesker) berørte, og hans politiske klarsyn (skildret gjennom dagens hovedtaler) gjorde inntrykk. 200-årsjubileet for Amalie Sofie, Wergelands hustru, ble markert gjennom opplesning og musikalsk fremføring av ett av Wergelands kjærlighetsdikt.

Tekster som tradisjonelt har preget Wergeland-arrangementet på Tangen, ble kombinert med nye innslag. Allsang og solosang, trompet-, klaver- og fiolinspill beriket. Aktørene vekslet mellom barn og voksne, noen fra nærområdet, andre langveisfra. Overfor barn og unge ble det også på annet vis åpnet inn til Wergelands verden: Gjennom Wergeland-utstillingen fra 2008 (en gave fra Universitetet i Kristiansand), dukketeater, blomsterjakt, puslespill til barnesanger, fiskedam, rebus, quiz og blomster i krans. 

Det nye tilbygget på tunet fungerte svært godt. Under teltduk kunne man i skyggen nyte hjemmelaget mat. Lavvoer, telt, kulturlåve, Fredheim-stue, eng og hage ble tatt i bruk.

Dagens siste innslag var lagt til Stange kirke. Under en glitrende og godt besøkt konsert og med et svært takknemlig publikum delte mezzosopran Marianne Beate Kielland Wergeland-sanger tonesatt av 13 ulike norske komponister. Konserten fungerte også som CD-lansering.

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim takker varmt alle bidragsytere og støttespillere ved Wergelandfesten på Tangen/i Stange. Takk også til Suttung teater og forlag for godt samarbeid.

Wergelandfest-komitéen 2019 v/Anne Jorunn Kydland

«Men Mjøsen! Mjøsen!» Fra Wergelands «Hasselnøtter»
med Trine Nyhus Lørum og Hillevi Skalmerud Larsson

 Foto: Grete Klempel Starheim
Skuespillet «Lyv ikke!» med Grav litteratur- og teatergruppe, Bærum
Foto: Grete Klempel Starheim