Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Foreningen

Våren 2015 dannet tidligere elever og venner av Ingeborg sammen med lokale krefter foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim ønsker å ta vare på de kunstneriske utsmykningene i huset og drive stedet som et åpent kultursenter inspirert av Ingeborg Refling Hagens kulturarbeid. Foreningen ønsker å belyse Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, og vil arrangere kulturbegivenheter som søker å videreføre hennes kulturarbeid, og hennes engasjement mot fascisme og nazisme.

Da foreningen kjøpte eiendommen Fredheim i juli 2015, var de samlede utgifter for kjøp, restaurering og et omfattende oppgraderingsarbeid anslått til flere millioner. Stange kommune, Hedmark fylkeskommune, Stange og Romedal brannkasse, Kulturminnefondet og Sparebanken Hedmark har gitt støtte, så huset ble reddet. Samtidig har det blitt lagt til rette for et bredt spekter av arrangementer og kulturtiltak. Foreningen arbeider for å fortsette aktiviteter og formidling og gjøre stedet levende og bærekraftig.

Se brosjyre om foreningens arbeid: Brosjyre

2, 17.mai 2016

Foreningens mål er: 

– å ta vare på Ingeborg Refling Hagens Fredheim som kunstnerhjem, og å fremme kjennskapet til og interessen for hennes forfatterskap og kulturarbeid
– å skape et kultursenter som bygger videre på verdiene til og arven etter Ingeborg Refling Hagen i den samtiden vi er en del av
– å gjøre Fredheim til et møtested for kulturimpulser innen et bredt spekter av kunstuttrykk og kulturaktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt
– å gjøre barn og ungdom kjent med gleden ved å lese og tilegne seg litteratur
– å stimulere voksne til å dele sin kunnskap og sine livserfaringer med andre