Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Suttung, kunstpedagogikk

På denne siden finner du litteratur om Ingeborg Refling Hagen og hennes arbeid for og med barn og unge, og artikler av pedagoger som er blitt inspirert av arbeidet hennes. Se også hennes bøker for barn og unge på siden «Bibliografi».

Ingeborg Refling Hagen drev etter krigen et stort kulturarbeid, og valgte å satse på barn og ungdom. Hennes egne opplevelser under krigen hadde overbevist henne om at et levende åndsliv var vårt fremste forsvar mot umenneskelige ideologier, og gjennom kunst og litteratur arbeidet hun med å formidle kunnskap om og respekt for menneskeverdet til kommende generasjoner. Hun ledet litteratur- og teatergrupper for barn og unge, lesegrupper og dramalesinger for barn, ungdom og voksne. Arbeidet fikk navnet Suttung, etter jotnen Suttung i norrøn mytologi, som vokter skaldedrikken. Ifølge myten blir den som drikker av Suttungs mjød vismann eller skald. Pedagoger, kunstinteresserte og ungdom som hadde hatt studieopphold på Fredheim, startet etterhvert såkalte Suttunggruper over store deler av landet. Mange barn og unge har gjennom dette arbeidet fått del i en levende kulturarv. Behovet for studiemateriall, gjorde at Suttung forlag vokste fram.

Allerede før krigen hadde Ingeborg Refling Hagen arbeidet for å få kunst inn i skolen, gjennom samarbeidet med barndomsvennen og læreren Erling Elverhøi. I mellomkrigstiden samlet hun utrettelig inn penger til utsmykkingen av Stein Skole. Erling Elverhøi var lærer på denne skolen, og hun kunne derfor få virkeliggjort sin visjon om «framtidas skole» der. Hun kontaktet sitt nettverk av venner blant samtidskunstnerne, mellom dem Reidar Aulie, som malte «Såmannen Henrik Wergeland» som fondbilde i et av klasserommene. Maleriet er inspirert av Ingeborg Refling Hagens diktning om Wergeland, som boka «I natt red’n Henrik forbi», og «Steinbarnas Wergelandsang», og Aulie betraktet selv dette maleriet som sitt hovedverk. I tillegg finner du arbeider av Ørnulf Bast, Dagfinn Werenskiold, Gunnar Janson, Per Teigen, Karl Teigen, Birgit Abrahamsen m.fl. på Stein skole. Stein skole på Romerike kalles i dag «Eventyrskolen» og er en del av Nes samlinger.

3872.7

Etter krigen fortsatte Ingeborg Refling Hagen dette arbeidet, gjennom samarbeidet med motstandsmannen og læreren Thomas Bjørge, om utsmykking av Mostu skole på Strandlykkja i Stange kommune. Elevene ved skolen hjalp til, hvert år solgte de is og brus under Wergelandsstevnet på Tangen. Inntektene gikk til innkjøp av kunst til Mostu skole, som er rikt dekorert, med verk av Per Teigen, Birgit Abrahamsen, Olav Bjørgum, Olav Starheim, Grethe Schei.

Ut fra arbeidet med barn og ungdom utviklet Suttungteatret seg, som en mer profesjonell del av teatervirksomheten. Denne virksomheten var en fortsettelse av formidligsarbeidet av Wergeland og Kincks dramatikk som Ingeborg Refling Hagen og maleren Birgit Abrahamsen startet med kunstnerne i Ekebergkolonien på 1920-og 30-tallet. Suttungteatret ble særlig kjent for sine store oppsettinger av Wergeland og Kincks dramatikk. Se side om Suttungteatret.

Billedserie fra Stein skole
Omvisning på Stein skole
Stein skole, Akershusmuséene
Stein skole på wikipedia

Pedagogiske artikler
av Milada Blekastad og Ingeborg Refling Hagen

Ingeborg Refling Hagen – pedagogisk tradisjon og nyskaping
av Oddvar Halrynjo

Ingeborg Refling Hagen – uklar myte eller bevisst pedagog
– artikler om pedagogiske ringvirkninger, red. Siri Lappegaard

Suttungpedagogikk – i skolestua?
av Siri Lappegaard

Norskundervisning på en annen måte,
– om Ingeborg Refling Hagen i Antares s. 1-33

Dikt og fortellinger IRH
til bruk i undervisningen – av Karen Høie

Trylleskogen
Karen Høie om en eventyrlig improvisasjonstradisjon

Med fantasiens støttestav mot det lovede land.
Barnelitteraturen som verdiformidler i hjem, skole og menighet,
red. Berit Tversland

Fra havets bund til himlens fugle – arbeid med dikt blant barn
av Beate Kraggerud

Maren Mehren: metodeskisse til et årsopplegg i førskolen, del I
Maren Mehren: metodeskisse til et årsopplegg i førskolen, del II
Me(h)r enn Maren : Maren Mehrens pedagogiske tenkning og praksis
av Anne Nordstrand

Som der er blommer på eng 
et dikt av Henrik Wergeland, med bilder av norske malere –
tilrettelagt av Anne Jorunn Kydland Lysdahl