Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Biografi

header-1

«Den vises lære er en livsens kilde til å undvike dødens snarer.»
(Sitat fra Ingeborg Refling Hagens ex-libris.)

Kort biografi:
Ingeborg Nancy Refling Hagen (født 19. desember 1895 på Tangen i Stange kommune, død på Tangen 30. oktobet 1989) var en norsk forfatter og kulturarbeider. Forfatterskapet er omfattende, og hun er særlig kjent for sine utvandrerdikt. Hun kjempet aktivt mot fascisme og nazisme, under krigen utga hun illegale aviser og organiserte flyktnigtransport til Sverige. Hun ble tatt, hardt torturert og satt flere år i fangenskap. Etter krigen startet hun teater- og litteraturarbeid blant barn og unge. Hun gjorde et stort og banebrytende arbeid for å gjøre Wergeland og Kincks forfatterskap kjent, og deres dramatiske tekster fikk liv på Suttungteatrets scene. Forfatteren er gravlagt på Tangen kirkegård ved siden av sine søstre og svogeren, komponisten Eivind Groven. En Kristus-statuett utført av Gunnar Jansson står på graven hennes.

Fra NRKs arkiver:
Ukens lyriker – Ingeborg Refling Hagen

Norsk portrett – Ingeborg Refling Hagen
Minneord om Ingeborg Refling Hagen

Bøker og artikler om Ingeborg Refling Hagens liv og forfatterskap:
Dikteriske virkemidler hos Ingeborg Refling Hagen
av Alfhild Kraugerud
Av skalden fikk vi landet – festskrift til IRHagens 85års-dag,
red. Svein Gundersen
Litt om Ingeborg Refling Hagen – (Stange historielag) 
av Svein Gundersen 
Arbeiderjenta og forfatteren
av Torill Steinfeld
Slik som kjærlighet vekker deg
av Ingrid Elise Wergeland
Eventyrets landeveier – foredrag fra Ingeborg-dagene 1995
red. Gunnar Steen

Om Ingeborg Refling Hagen:
Store norske leksikon
Norsk biografisk leksikon
Wikipedia
Lokalhistorisk