Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Huset Fredheim

Fredheim m syriner

Kulturhus Fredheim vår 2016

Huset Fredheim ble bygget av Ingeborg Refling Hagens foreldre i 1890-årene. Ingeborg bodde der fast fra 1944 til sin død i 1989. Mange ungdommer fikk opphold på Fredheim i kortere eller lengre perioder, og fordypet seg der i litteratur-, kunst- og teaterstudier. Samtidig var de med å initiere og realisere et stort teater- og kulturarbeid.

IMG_1652s Foto © Tordis Ødbehr

Kulturhus Fredheim høst 2015

En tid etter Ingeborg Refling Hagens død ble Fredheim noen år forsøkt drevet som Ingeborgmuséet, men i de senere årene har huset vært ubebodd i lange perioder, og har dermed forfalt.

Interiøret på Fredheim er unikt, huset er fullt av kunst, og gjennomdekorert av kunstnere med tilknytning til stedet.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim arbeider nå for å restaurere huset og gjøre det til et levende kultursenter.

Flere foto fra Kulturhus Fredheim her
Mer om Fredheim