Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Permanente utstillinger

Utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre» kan ses i Kulturlåven til Kulturhus Fredheim.

Utstillingen setter Ingeborg Refling Hagens diktning og kulturarbeid inn i en historisk og samfunnspolitisk sammenheng. Forfatterens tilhørighet til arbeiderklassen, og kampen mot fascisme og nazisme var sentrale temaer i hennes liv, og dermed også i utstillingen.

Idé og tekster: Svein Gundersen. Design: Tore Lahn.
Utførelse: Svein Gundersen, Tore Lahn, Svein Hellesøy.

besøk i Kulturlåven
Åpning av utstillingen i Kulturlåven på Fredheim, mars 2016.

Mer om utstillingen her:
Jeg foretrekker lyset-en utstilling om IRH

Wergeland i 200

Wergeland 2008 – 200 årsjubileet for Henrik Wergeland – var et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Rikspolitisk senter-Eidsvoll 1814 og Riksarkivet. De gikk sammen om å lage en vandreutstilling i anledning jubileet i 2008. Kulturhus Fredheim har fått et eksemplar av denne i gave fra Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonabiblioteket.

Våre to permanente utstillinger tas vekk når Kulturhus Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim arrangerer temporære utstillinger, konserter, teaterforestillinger e.l.