Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Hva skjer

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim vil åpne huset for offentligheten, så stedet kan bli til inspirasjon og glede for mange. Foreningen føler ansvar for å formidle forfatterskapene til Henrik Wergeland, Hans E. Kinck og Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, og dette speiler seg i foreningens programprofil. Det blir årlige markeringer av Wergelandsdagen, som i 2019 finner sted lørdag 15. juni. Kinckdagen markeres i oktober, og Ingeborg Refling Hagens fødselsdag 19. desember feires med «Ingeborgkonserten» i Tangen kirke.

Foreningen ønsker å arrangere forfatterbesøk, opplesingskvelder, foredrag, mindre konserter, forestillinger og utstillinger, seminarer og workshops – i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører. Til nå har en dramalesegruppe fått tilhold i huset, og Kulturhus Fredheim planlegger i samarbeid med Skolesekken i Stange kommune flere program for elevene på forskjellige skoletrinn i Stange kommune.

Aktuelt

Kommende arrangement

Permanent utstilling:
«Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»

Arkiv