Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kulturvernpris til Fredheim

Stange kommune har besluttet å gi kulturvernprisen for 2019 til Fredheim. Medlem av foreningen, Arnfinn Standerholen, hadde ved fristens utløp sendt inn forslag til Stange kommune om at foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim​ burde få kulturvernprisen 2019.

Bjarne Christiansen, Ap, la fram følgende forslag ved politisk behandling i formannskapet i Stange kommune: ​Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim mottar kulturvernpris 2019. Forslaget ble enstemmig vedtatt. ​

Dette er en gledelig nyhet og en stor inspirasjon i vårt videre arbeid. Takk!