Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

«Fest for Wergeland» – oppslag i HA

Hamar Arbeiderblad presenterer Wergelandsfesten og konserten med Marianne Beate Kielland på kultursidene.