Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Suttung-koret – historisk arkiv (1970- og 1980-tallet)

Fra det sangglade kulturlivet på og rundt Fredheim sprang Suttungkoret ut. Ungdom som hadde studieopphold på Fredheim hos Ingeborg Refling Hagen, skuespillere i Suttungteatrets oppsetninger og andre interesserte deltok gjerne i koret. På 1970-tallet var Knut Hoffart og Per Anders Øien
dirigenter; i slutten av 1970-årene og utover på 1980-tallet ledet Anne Jorunn Kydland korets opptredener. Under Wergelandfestene hadde koret naturlig en avdeling med sanger av Wergeland, hovedsakelig tonesatt av Eivind Groven (1901-77) som er gravlagt på Tangen og som var gift med
Ingeborg Refling Hagens yngste søster. Sanger som opprinnelig ikke var skrevet for blandet kor, ble tilrettelagt av Knut Hoffart for denne besetningen. Hoffart innstuderte også flere sanger av den svenske dikter og komponist Carl Jonas Love Almquist. I tillegg til å gi offentlige opptredener bidro koret – eller medlemmer av koret – ofte i mer private sammenhenger, begravelser som brylluper. Av store begivenheter på 1970-tallet kan nevnes komposisjonskveld for Tone Groven Holmboe
(31.8.1975); koret ble den gang ledet av Per Anders Øien (arr.: Lyselibakken konsertselskap, Espa)

Et betydelig løft i 1976 var fremføringen av Eivind Grovens store verk Brudgommen for kor, soli og orkester (med tekst av Ingeborg Refling Hagen) i anledning komponistens 75-årsdag. Korinnstudering var ved Knut Hoffart og Audun Røberg. Hamar orkesterforening deltok; Hamar domkor, Suttungkoret og studenter fra Toneheim folkehøgskole dannet koret. Solister var sopran Ragnhild Røberg (Elise), tenor Olav Ryan (Asgjerds far), mezzosopran Berit Aarø (Asgjerd) og alt Else Nedberg (Alis). Ragnar
Røgeberg (domorganist i Hamar) dirigerte. Verket ble fremført på Toneheim søndag 8.2.1976 og på Tangen samfunnshus mandag 9.2.1976 med komponist og dikter til stede.

Brudgommen fremført på Tangen samfunnshus 1976.
Komponist og dikter på Fredheim


Høsten 1976 sendte Anne Jorunn Kydland invitasjon til medlemmer av Suttungkoret. Planen var å innstudere Olav Liljukrans, et større a capella verk av Groven. Komponisten var alvorlig syk vinteren 1976-77, men gledet seg over at arbeidet skred frem. Han døde i februar 1977. På hans fødselsdag 8. oktober 1977 ble det holdt en minnekonsert på Tangen samfunnshus. Suttungkoret med solister (Karen Høie Gundersen, Ingrid Elise Groven Michaelsen, Ellinor Brun Hareide og Knut Hoffart) fremførte verket, dirigert av Kydland. I tillegg ble det fremført romanser av Eivind Groven. Anmeldelsene i Hamar Arbeiderblad og Hamar Dagblad var svært positive (10.10.1977). Konserten ble gjentatt i Eivind Grovens orgelhus på Ekeberg, Oslo, 4.11.1977.
Utover på 1980-tallet ble det holdt varierte konserter på arenaer i Hedmark utenfor Fredheim/Tangen samt i noen Oslo-kirker. Flere av konsertene ble behørig omtalt på forskudd og etterpå i dagspressen og f.eks. i menighetsblad. Initiativ til konsertene ble gjort av dirigenten:
Innkalling til prøver og prosjekter ble delt ut; søknader ble sendt vedrørende støtte til konserter utenfor Oslo (Rikskonsertene), finansiering av bestillingsverk (Norsk kulturråd), bruk av kirkerom til
konsert og øvelser (menighetsrådene); eksterne støttesangere (gjerne musikkstudenter fra Universitetet i Oslo) og øvrige musikere/aktører ble engasjert og korkapper innlånt. Det hendte også at invitasjon til å konsertere kom utenfra (Hamar kirkeakademi, Lyselibakken konsertselskap på Espa, Eivind Grovens institutt på Ekeberg i Oslo). Programmene ble trykt av Suttung forlag. Tore Lahn designet plakater. Øvelsene ble i regelen holdt på Fredheim lørdag formiddag samt for øvrig i
Grovens orgelhus (for støttesangere) på Ekeberg, Oslo. I innspurten kom tidvis flere prøver til.

Konsertrekken på 1980-tallet ble innledet 18.5.1980 i regi av Lyselibakken konsertselskap. Suttungkoret bidro med sanger av Gunleik Bergrud, Eivind Groven og Johan Sebastian Bach. Konserten ble vel omtalt i pressen, Hamar Dagblad (21.5.1980: Bjørn Olsen) og Hamar Arbeiderblad (Moss Undseth).Et stort knippe musikere deltok, – blåsere, strykere, sangere og organister (Alf Sauge, Knut A. Sæther, Vigdis Simonsen, Kåre Nordstoga). Takket være energisk og velvillig innsats fra korister og andre deltagere ble det holdt godt besøkte konserter på ulike arenaer, ofte med innslag av norsk
folkemusikk og samtidsmusikk. Nær sagt samtlige verk for blandet kor av Eivind Groven ble fremført. Ved flere av konsertene sto koret for urfremføringer (se programmene). Nevnes kan sakral kormusikk av Gunleik Bergrud (1942-2023) (bl.a. arrangement av en folketone fra Trysil) og to verk for kor og orgel av Ståle Kleiberg: Keplers lovsang (1983) og Sonetto di Tasso (1984).

Eksempler på musikkaftener:
Ringsaker kirke, 3.4.1981 (arr.: Rikskonsertene): PROGRAM
Kampen kirke, Oslo, 17.11.1982: PROGRAM
Fagerborg kirke, Oslo, 22.2.1983: PROGRAM
Hamar domkirke, 20.11.1983 (arr.: Hamar kirkeakademi, med støtte fra Rikskonsertene): PROGRAM
Uranienborg kirke, 19.2.1984 (arr.: Eivind Grovens institutt): PROGRAM
Uranienborg kirke, 27.11.1984 (arr.: Eivind Grovens institutt): PROGRAM