Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagens fødselsdag

19. des. 2024, kl. 18:00

Foto: Helge Reistad - Anno Domkirkeodden

Tangen mannskors sang og Torfinn Hoffarts cello rammer inn noen av Ingeborg Refling Hagens dikt i musikk på denne markeringen av hennes fødselsdag den 19. desember.

Gratis inngang - velkommen!

Tidspunkt

  • 19. des. 2024, klokka 18:00 - 19:00

Medvirkende

Torfinn Hoffart

Torfinn Hoffart er utdannet ved Østlandets musikkonservatorium og har tatt hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo/ Norges musikkhøgskole. Han har vært utøvende cellist i flere profesjonelle orkestre. Hoffart er undervisningsleder ved Barrat Due musikkinstitutts satsning Unge Talenter, underviser cellostudentene ved PPU-utdanningen og underviser mange av celloelevene ved instituttet.

Tangen Mandskor

Tangen Mandskor ble stiftet i november 1888. Koret har vært i kontinuerlig drift siden starten. Koret (eneste mannskor i Stange kommune) deltar mye i kulturlivet, mest i nærområdet. Marianne Olasdatter Strand har dirigert koret i 37 år. Hun har mottatt Det Kongelige Selskab for Norges Vel sin fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.