Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - Sigrid Blekastad

19. okt. 2024, kl. 14:00, flere tidspunkt

Foto: nilssoncinematics.com

Blekastad jobber ofte figurativt med referanser til fagets forskjellige tidsepoker, men gjennom fordypning i stilarter blir motivene tatt med inn i dagens samfunn. Det maler-tekniske kan instruere arbeidene og skape nye historier for det umiddelbare nået.

Tidspunkt

  • 19. okt. 2024, klokka 14:00 - 16:00
  • 20. okt. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 26. okt. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 27. okt. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 2. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 3. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 9. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 10. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 16. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00
  • 17. nov. 2024, klokka 12:00 - 16:00

Medvirkende

Sigrid Blekastad

Sigrid Blekastad har jobbet i over 20 år med materialet glass og har en mastergrad i glassmaleri fra universitet i Edinburgh. Hun har hatt en rekke større utsmykningsoppdrag og leverer utsmykninger i glass til private hjem. Glassmaleri er et rødlistet håndverk, og Blekastad formidler både det og kunstformen gjennom kurs og foredrag.