Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Adventshilsen: «Så sang vi»

God første søndag i advent!

Redaktør for boken «Det brenner en ild», Berit Tversland, leser et dikt av Ingeborg Refling Hagen som adventshilsen.

Arbeid med utearealet sommeren 2020

Utearealet på Fredheim har i sommer fått et skikkelig ansiktsløft.  Gravemaskin har fjernet stubber, røtter og steiner og mye dugnadsarbeid har blitt utført for å opparbeide blomsterbed, restaurere og oppgradere steingjerde. Vegvesenet fjernet den gamle steinmuren mot riksvegen, men stein fra den har blitt brukt til å lage ny tørrmur oppover langs Vikslia. Rosebedet langs innkjøringa har fått en ny start og busker på ville veier har blitt temmet. Grasfrøet begynner også å spire og sprer fint grønnskjær omkring det nye driftsbygget etter all gravinga.

Glimt fra Ingeborgdagene 2020

Litteraturfestivalen Ingeborgdagene er et kulturarrangement på Tangen med fokus på litteratur, men også teater, billedkunst, dans og musikk. Arrangementet er knyttet til Ingeborg Refling Hagens kunstnerhjem Fredheim. Her er noen glimt fra det som skjedde 2. og 3. oktober 2020.

Etter velkomst ved styreleder Inger Sleppen ble det bokbad med biblioteksjef Mailin Toft i samtale med forfatter Ellen Fjestad.

Koldtbord med fantastisk mat og smittervern-korrekt servering.

Opplesning
Hallvord Reiar Michaelsen Steen framførte novella «Toner» fra Ingeborg Refling Hagens debut-verk «Når elv skifter leie», og James Dickenson spilte piano til.

Lørdag 3. oktober var det skrivekurs for 5., 6. og 7.-trinnselever ved forfatter Ellen Fjestad. Frode Kayser fortalte om sitt møte med Ingeborg Refling Hagen og Margrethe Nordmoen om hvordan Ingeborg var inspirert av folkesangen og folkekulturen. Til slutt åpnet Solbjørg Tveiten kunstutstilling med sang og tale, og de mange frammøtte fikk oppleve Roar Kjærnstads bilder på veggene i Kulturlåven.

Yngvild Fagerheim holdt en rørende tale til Roar Kjærnstad. Vi har fått lov til å gjengi den her:

Yngvild Fagerheim:

Tale til Roar Kjærnstad, ved åpningen av utstillingen hans på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, lørdag 3. oktober 2020.

Kjære Roar.

Kven hadde aning om at den vesle guten som sat og rugga i ein gyngestol på Sululi, og alvorleg studerte bildene til Olav (Starheim) skulle verte deg!

Når eg prøver å gå tilbake i tanken, kan eg ikkje hugse at vi snakka så mykje med deg, men kanskje fornam vi eit várt sinn som skulle få fred til å vere i seg sjølv og opplevingane sine – utan krevjande spørsmål. Men eg hugsar vel då du på ei juleutstilling kjøpte eit av krusa mine og stolt fortalde: Det er julegave til far. Det rørde meg sterkt, og gjer det framleis.

Så forsvann du for oss i mange år, langt ut i Europa – og dukka ein juledag fram av mørkret på trappa vår – og var i ferd med å verte vaksen og verdensvant. Elegant – men framleis med eit várt og varmt sinn. Så, i dag, ein vaksen Roar, Vallsetbuar og familiefar som skal, som alle som vågar å slå seg ned nordom Sinsenkrysset, få kjenne på problematikken: sentrum/periferi.

Då eg flytta til Espa for 40 år sidan, ropte venene mine ekstra høgt i fast-telefonen: Hvordan har du det der oppe!?? Svært urolege over at eg var flytta til skogs. Dette var rett nok før Bolleland!

For nokre år sidan kom Carl Nesjar innom oss heime. De veit, han som fekk Picassokunst opp på veggene i regjeringskvartalet – og som heldigvis slapp å oppleve det groteske, at Y-blokka er lagt i grus. Dette huset som i årevis på 1970-tallet var fylt med norske kunstnarar sin energi, då vi snekra saman fundamentet som all kunstpolitikk seinare har vore tufta på, nemleg at kunsten og kunstnarane i Norge skal ha levelege arbeidskår. – Carl Nesjar steig inn i Olav sitt atelier og utbraut: Du skulle jo ha vært i New York!

Ja, då han sa det forstod både Olav og eg kva han prøvde å sei: at bildene til Olav var like dynamiske som på ateliéene i New York, og at det burde ikkje vere ei hemmelegheit. Men vi kan jo ikkje alle vere i Berlin, London, New York – og for den saks skuld, Oslo. Har vi tru på at kunst med eit stort ord «høyrer folket til», må kunstnaren våge å tru at «sentrum», det er «der du sjølv er», og våge å utfordre eigne tankar og evner, i einerom, men med verdskunsten syngande som ei kraft rundt seg.

På opninga av Ingeborgdagane må vel vi som kunstnarar vere djupt rørde av hennar livsskjebne, der ein brutal krig sender henne meir eller mindre smadra, heimatt til barndomsheim og Tangen, frå eit pulserande, politisk engasjert kunstnarliv i Oslo – og her greier å reise seg att – og ause ut sine syner og kunnskap – ut over ungdom som var – og er – tørste.

Derfor, Roar, er der styrke å hente i eit så avsindig trassig sinn som Ingeborgs – som indirekte er skuld i at i eit hus på Espa kunne du ete heimebaka brød og sjå på bilder, og kanhende få trua på at det som var i ferd med å vakne i deg som smågut, var noko du ikkje stod åleine med. Kort sagt: Lidenskapen budde óg i nabohuset!

Takk for at du bur i Vallset med din vesle fine familie. At du har ei mor med energi som gnistrar oppi bakkane våre, og at du framleis kjenner uro og utferdstrang som viktig del av det å skape.

Til lukke med utstillinga!

Stange kommunes kulturvernpris

Inger Sleppen tar imot pris fra Nils Røhne

Stange kommunes kulturvernpris 2019 er tildelt Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim for den store frivillige innsatsen som er lagt ned i å redde kunstnerboligen på Tangen og ta stedet i bruk til kulturarrangementer.

Prisen ble utdelt på Tangen den 3. oktober 2020 av ordfører Nils Røhne og kultursjef Solbjørg Tveiten. Fredheims styreleder, Inger Sleppen, takket slik for tildelingen:

Kulturvernprisen 2019 fra Stange kommune

Det er med stor glede, stolthet, smerte og stort ansvar jeg mottar Stange kommunes kulturvernpris for 2019 på vegne av Ingeborg Refling Hagens kulturhus fredheim.

Glede ved at Stange kommune verdsetter et enormt stort arbeid som er utført siden 2015 – for å redde kunstnerboligen til Ingeborg Refling hagen, ved å restaurere bygningsmassen og uteområdet. Samtidig har vi holdt hjulene i gang og utviklet et kulturtilbud som skal ha bredde i seg. For Ingeborg Refling hagen var raus, hadde takhøyde og slapp til alle ulikheter og vektla menneskers verdighet.

Å bruke Fredheim er kulturvern!

Stolthet fordi vi har bevist at det går an å redde hus, redde utearelet og ta vare på en kulturarv.

Smerte fordi vi kanskje ikke har klart alt like bra. Kulturminner skal tas vare på. Balansen mellom å ta vare på det gamle, alle innspill fra ulike personer til tiltak til fornyelse og dagens materialvalg har vært krevende.

Og ikke minst ansvaret som påhviler ved å gå i gang med et slikt stort prosjekt, er enormt.

Jeg vil takke Stange kommune for velvillighet ved å stille garanti for lån i Sparebanken Hedmark for å kunne kjøpe eiendommen, for summer vi har mottatt til vedlikehold, tilbygg og kulturaktiviteter knyttet til jubileumsåret 2020.10.05 En takk for at dere drar lasset sammen med oss med å markedsføre og utvikle Fredheim til et kultursenter.

Å få igjennom en søknad om spillemidler i fylkeskommunen var stort, da vi opplevde en svært komplisert og trang fødsel.

En stor takk til Else Bjørke på kulturkontoret for tålmodighet og omtanke i den prosessen.

En stor takk til ordfører Nils Røhne som viste stort engasjement i saken, for din grundighet og gjennomføringsevne og vilje. For at du har hatt trua. I tillegg til politisk vilje i fylkeskommunen.

Alt dette har vært avgjørende for å få til ting. Jeg opplever mye positiv vilje blant mange. Vi startet med 0 kroner og har brukt snart 11. mill. kroner på kjøp, restaurering og tilbygg. Vi har søkt, søkt og søkt om penger. Vi har fått avslag og utrolig mange tilbakemeldinger om økonomisk støtte. I tida fra januar 2015 og til nå er det mange som yter mye arbeid og støtte for å få til ting. TAKK til alle!

Takk også til forslagstiller til kulturvernprisen 2019, medlem av Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Arnfinn Standerholen!

Prisen består av en plakett og 30 000 kroner.

Foto: Frode Kayser, Benedicte Sleppen Ålskog

Wergelandsfesten ble digital

Wergelands fødselsdag har blitt markert på Fredheim på Tangen siden 1950-tallet. Det flotte programmet vi hadde planlagt i 2020, lot seg ikke gjennomføre på Fredheim på grunn av korona-pandemien, men dagen ble markert på Internett. Tale, opplesning og forestilling er verdt å få med seg – velkommen til Wergelandfesten i digital form!

Stange kommune gir 2,2 millioner til kulturlåve-tilbygg!

Vi har en stor gledelig nyhet:
Stange kommune har bevilget 2,2 millioner kroner til foreningen Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim.

Med denne generøse støtten er foreningen sikret finansieringen av neste store prosjekt: Oppføring av tilbygg til Kulturlåven, med kjøkken og sanitæranlegg, inkludert WC for funksjonshemmede, dusj, lager, kontor, redskapsbod og egen inngang og garderobe for betjening. Arbeidet vil bli satt i gang i april 2018.

Stange kommune tar på denne måten et ansvar for at arven fra Ingeborg Refling Hagen ivaretas, og hjelper oss å øke tilgjengeligheten og bruken av Fredheim for allmennheten. Den nyoppussede kulturlåven blir mer tilgjengelig for publikum gjennom mer moderne fasiliteter knyttet til servering/kjøkken og toalettforhold.

Kommunen er på denne måten aktivt med på å ta vare på viktige kulturminner og kunstuttrykk. Vi sender en stor takk til Stange kommune.

Tilbygget er tegnet av arkitekt Tore Lahn. Under er noen av skissene (siste versjon av desember 2017, små endringer kan bli gjort). Klikk de små bildene for å forstørre dem:

Restaurering av uteområdet

Restaureringsplan for uteområdet ble presentert på Fredheim 28.aug. av studentene på videreutdanningsstudiet «Historiske grøntanlegg – Norges grønne fagskole – Vea. De har registrert, analysert og laget plan. Nå setter vi i gang og følger rådene som planen legger opp til. Kan du tenke deg å være med på å få hageanlegget tilbakeført til Ingeborg sin tid? Fint å høre fra deg. Vi starter litt med kjøkkenhagen og med å fjerne syrinrøtter på steinmuren i høst.

Sommerbesøk på Fredheim

Matja, som Ingeborg omtaler som et omsorgsfullt, varmt og godt menneske i «Livsfrisen» og i «Mostubøkene» bodde i «Andresstua»,  nabohuset til Fredheim. Matja betydde nok mye for Ingeborg og hennes familie på Fredheim. Andresstua eksisterer ikke lenger, men historiene fra de som bodde der lever videre gjennom bl.a. Ingeborgs diktning.

Oldebarnet til Matja, Gunnar Løvstrøm, bosatt i Frankrike, ønsket å besøke naboen til oldemor og kom til Fredheim tirsdag 11.juli. Det ble et gripende møte der Frode Kayser fortalte og leste høyt fra bøkene der Matja omtales i bøkene til Ingeborg. Foto av Andresstua ble med Gunnar på reisen tilbake til Frankrike.

Gunnar Løvstrøm sammen med fotograf Gunnar Hellum fra Stange

Kulturlåven klar for arrangementer

Kulturlåven måtte istandsettes for å huse høstens og framtidens kulturarrangement da store råteskader ble avdekket ved restaurering av yttertaket ved gradrennene på utbygget på hovedbygningen etter taklekkasjer. Restaureringen vil ta lenger tid enn planlagt.

Elever fra Stange videregående skole, vg1 betong og anleggsteknikk, påførte flytende masse over varmekabler på gulvet i kulturlåven med veiledning fra firmaet Mapei. Skillevegger og hyller har blitt snekret av tømrermester Svein – Erik Wolden, 2 lag grunning og 2 lag maling på tak, vegger og hyller har blitt utført på dugnad. Et lag med epoxy på toppen på gulvet gjør at vi har fått et slitesterkt og fint gulv. Elektriker fra Stange elektriske har ordnet varmekabler og belysning. Alt har blitt så flott selv om noen detaljer gjenstår. Nå er vi klar for å ta imot publikum og med svært stor dugnadsinnsats, kronerulling og privat rentefritt lån så har denne istandsettingen vært mulig. Hjertelig takk til alle som har bidratt på en eller annen måte!

Samarbeid med Vea – «historiske grøntanlegg»

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, linje «historiske grøntanlegg», har denne uken Fredheim som læringsarena. Ivrige og motiverte studenter måler opp, kartlegger, registrerer og tegner eiendommen for å utvikle planer for uteområdet. Et kjempeflott samarbeid foreningen setter pris på i forbindelse med at vi skal tilbakeføre uteområdet tilnærmet slik det var tidligere!