Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Detail – bord og pynt