Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Arbeid med utearealet sommeren 2020

Utearealet på Fredheim har i sommer fått et skikkelig ansiktsløft.  Gravemaskin har fjernet stubber, røtter og steiner og mye dugnadsarbeid har blitt utført for å opparbeide blomsterbed, restaurere og oppgradere steingjerde. Vegvesenet fjernet den gamle steinmuren mot riksvegen, men stein fra den har blitt brukt til å lage ny tørrmur oppover langs Vikslia. Rosebedet langs innkjøringa har fått en ny start og busker på ville veier har blitt temmet. Grasfrøet begynner også å spire og sprer fint grønnskjær omkring det nye driftsbygget etter all gravinga.