Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Storstilt åpning av Grethe Scheis maleriutstilling i i Kulturlåven

Lørdag 13.mai åpnet ordfører Nils Røhne utstilling av Grethe Schei. Dette er den nyrestaurerte kulturlåvens første kunstutstilling. Schei viste 45 oljemalerier. Mest landskapsbilder, men også noen av opptog og festival av ulik slag.

Hun har sin utdanning fra malerlinjen ved Statens håndverks – og kunstindustriskole og fra Staten kunstakademi i Oslo, der hun studerte under blant andre Ludvig Eikaas. Eikaas karakteriserte henne som en utpreget kolorist. Grethe Schei er en produktiv kunstner som har hatt mange separatutstillinger og vært representert på en rekke kollektivutstillinger.

Hun holder en blågrønn palett i lyse toner og motivene kan være hav og fjell. Hun er vestlending og er hvert år i Svolvær i Lofoten for å male. Med høy horisont og glimt av himmel fører hun oss inn i en verden av lys med blågrønne fjell og lyst grønn-blått hav hvor en og annen båt ligger i strandkanten. Himmelen speiles i blikkstille sjø. Det er både stillhet og lys i bildene hennes.
Vi møter kjolekledde damer i opptog med blomsterkvister i hendene og kroner på hodet. Mye pastellfarger og svakt antydet fest og feiring. Syttende juni tog med feiring av Wergelands fødselsdag er motiv i noen av bildene. Grethe Schei har bodd i flere år hos Ingeborg Refling Hagen og deltatt i Lesning og praktiske forberedelser til 17.juni feiring, så dette er motiver hun er godt kjent med.

Hun er vokst opp ved havet, nå er hun bosatt i innlandet på Tangen i Stange kommune. Hav og fjell, vestlandsnaturen fra barndommen og Lofotens fjell som stiger rett opp av havet med et og annet hus er som en syntese av hennes liv. Himmel, hav og hus i blonde palett.

Utstillingen henger oppe til 25.juni og jeg vil anbefale alle å ta turen innom for å se maleriene til Grethe Schei. Åpent fredager og lørdager mellom kl.10.00 – 16.00 og søndager kl.12.00 – 16.00

Valborg Sirnes, kunstformidler