Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Karen Høie, Inger Sleppen, Nils Røhne, Grethe Schei, Meta Christine Schei Kayser og Svein Gundersen på utstillingsåpning