Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Oljemaleri av Grethe Schei – landskaps-motiv