Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Stange kommune gir 2,2 millioner til kulturlåve-tilbygg!

Vi har en stor gledelig nyhet:
Stange kommune har bevilget 2,2 millioner kroner til foreningen Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim.

Med denne generøse støtten er foreningen sikret finansieringen av neste store prosjekt: Oppføring av tilbygg til Kulturlåven, med kjøkken og sanitæranlegg, inkludert WC for funksjonshemmede, dusj, lager, kontor, redskapsbod og egen inngang og garderobe for betjening. Arbeidet vil bli satt i gang i april 2018.

Stange kommune tar på denne måten et ansvar for at arven fra Ingeborg Refling Hagen ivaretas, og hjelper oss å øke tilgjengeligheten og bruken av Fredheim for allmennheten. Den nyoppussede kulturlåven blir mer tilgjengelig for publikum gjennom mer moderne fasiliteter knyttet til servering/kjøkken og toalettforhold.

Kommunen er på denne måten aktivt med på å ta vare på viktige kulturminner og kunstuttrykk. Vi sender en stor takk til Stange kommune.

Tilbygget er tegnet av arkitekt Tore Lahn. Under er noen av skissene (siste versjon av desember 2017, små endringer kan bli gjort). Klikk de små bildene for å forstørre dem:

Restaurering av uteområdet

Restaureringsplan for uteområdet ble presentert på Fredheim 28.aug. av studentene på videreutdanningsstudiet «Historiske grøntanlegg – Norges grønne fagskole – Vea. De har registrert, analysert og laget plan. Nå setter vi i gang og følger rådene som planen legger opp til. Kan du tenke deg å være med på å få hageanlegget tilbakeført til Ingeborg sin tid? Fint å høre fra deg. Vi starter litt med kjøkkenhagen og med å fjerne syrinrøtter på steinmuren i høst.

«Wergeland i 200» til Kulturhus Fredheim

Wergeland 2008 – 200 årsjubileet for Henrik Wergeland –  var et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Rikspolitisk senter-Eidsvoll 1814 og Riksarkivet. De gikk sammen om å lage en vandreutstilling i anledning jubileet i 2008. Pr. i dag er to (av tre) eksemplarer av vandreutstillingen intakt. Det ene eksemplaret eies av Holocaust-senteret (donasjon fra Rikspolitisk senter, Eidsvoll 1814).
Det andre eksemplaret samt restopplaget av postkort som følger utstillingen, har Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim nå  fått i gave fra Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonabiblioteket!

Vi takker Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonalbiblioteket for gaven!

Utstillingen er montert i Kulturlåven på Fredheim og vil bli åpnet offisielt 6. november.

Programmet fra åpningen av utstillingen på Holocaustsenteret i Oslo

Henrik Wergeland

Reguleringsplan for rundkjøring ved Fredheim


Reguleringsplan for rundkjøring ved Fredheim
behandlet i Stange kommunestyre 22.06.2016:
Stange kommunestyre ang. reguleringsplan

IMG_1660 Foto © Tordis Ødbehr