Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

«Wergeland i 200» til Kulturhus Fredheim

Wergeland 2008 – 200 årsjubileet for Henrik Wergeland –  var et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Rikspolitisk senter-Eidsvoll 1814 og Riksarkivet. De gikk sammen om å lage en vandreutstilling i anledning jubileet i 2008. Pr. i dag er to (av tre) eksemplarer av vandreutstillingen intakt. Det ene eksemplaret eies av Holocaust-senteret (donasjon fra Rikspolitisk senter, Eidsvoll 1814).
Det andre eksemplaret samt restopplaget av postkort som følger utstillingen, har Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim nå  fått i gave fra Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonabiblioteket!

Vi takker Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonalbiblioteket for gaven!

Utstillingen er montert i Kulturlåven på Fredheim og vil bli åpnet offisielt 6. november.

Programmet fra åpningen av utstillingen på Holocaustsenteret i Oslo

Henrik Wergeland