Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Minneord om nestleder i styret, Anita Tyseng

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at nestleder i styret og leder av kulturgruppa på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Anita Tyseng (48 år), døde tirsdag morgen 23.mai 2023.

Anita har drevet med frivillig arbeid i lag og foreninger i mange år, og på Fredheim minnes vi henne som en unik, betydningsfull og grundig person som inspirerte, motiverte, spredte glede og hadde en god latter på lur. Hun bidro med oppmuntrende ord og var gavmild med ros. Hun hadde et lyst og vakkert sinn som tenkte positive tanker der ingenting var problematisk. Anita bød på seg selv og sa ofte, «Dætta kæn je gjøra» og dette var ofte standardsvar fra Anita. Hun involverte Ole Ronny i mange arbeidsoppgaver på Fredheim og vi hørte flere ganger «Je har verdens snilleste mænn». Ingen sak var for stor eller for liten. Ingenting var problem og det fantes bestandig gode løsninger. Hun tenkte positivt, konstruktivt og praktisk hele vegen med god økonomisk sans og god organisasjonsforståelse som vi på Fredheim har hatt stor nytte av. Hennes resultatorientering og enorme gjennomføringsevne gjennomsyret alt hun holdt på med.

Anita var et varmt og engasjert menneske og en respektert person som hadde fokus på fellesskap og rettferdighet, med et stort engasjement for menneskene rundt seg. Vi visste til enhver tid hvor vi hadde Anita, for hun hadde klare meninger og synspunkter. Oppgavene skulle utføres her og nå og ikke skyves på. Det skapte trygghet rundt administrative oppgaver som hun gjennomførte med innsikt og erfaring.

Anita var åpen om sine helsemessige utfordringer og skjulte ikke sykdommens realiteter. Hun utførte oppgaver for Fredheim helt fram til 3. mai. Hun hadde et enormt nettverk og stod på og kjempet for saker som angikk Fredheim til det aller siste. Det gode kulturlivet i regionen har mistet en dyktig person.

Rause Anita har lagt ned enorm innsats for styret på Fredheim og deltakelse i mange arbeidsgrupper. Hun hadde god innsikt i saker og vil bli savnet om utførelse av felles ledelse på Fredheim, og hun var en god diskusjonspartner. Vi dro lasset sammen. Skoene etter Anita blir vanskelig å fylle, men vi skal bestrebe oss på å føre arbeidet videre slik hun ville det skulle utføres.

Vi på Fredheim er svært takknemlig for at Anita valgte å bruke tid sammen med oss.

Hun stod på til siste slutt. Det er utrolig hva hun har klart og fått til, og hun har vært en uvurdelig varm og sterk støtte for oss.

Våre tanker går til Ole Ronny, Mariell, Ine og resten av familien.

Takk for mange gode minner! ❤️

29.05.2023
Inger Sleppen
Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim