Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Julesalg av bøker 2021

Bøker til redusert pris ut 2021:

Kassett med de fire første bøkene i Livsfrisen 200,- kr

De unge, Gnister i mørket og Løftet må holdes selges samlet 200,- kr

Tre døgn på Storskogen (og I natt red´n Henrik forbi) 100,- kr

Jubileumsboka «Det brenner en ild» 350,- kr

3 stk. Jubileumsboka 900,- kr.

Ingeborg Refling Hagens erindringsbøker og trilogien Tre døgn på Storskogen

Aschehoug forlag bad Ingeborg Refling Hagen skrive om livet sitt. Det resulterte i tre bøker der hun trakk fram en del hendelser og utfordringer som hadde preget hennes diktning og samfunnsinnsats.

I den første boken, «De unge, Kampår» fra 1979 forteller hun om livet sitt som dikter og kulturarbeider fra hun begynner å skrive for alvor og fram til hun hadde fullført boken Tre døgn på Storskogen. Hun kaller denne boken en studie i konsekvensene av Versaillestraktaten. I de tre bøkene hadde hun ransaket de sinnene som kunne gi grobunn for hevntanker og ønsker om å gjenopprette ære og verdighet. I det som siden skjedde da andre verdenskrig brøt ut, fikk folk se speilingen av disse motivene på det verdenspolitiske plan.

I den andre boken, «Gnister i mørket» fra 1980 gir hun et bilde av hva kravet om utholdenhet og mot fikk å si for at hun skulle overleve som menneske gjennom krigens fem år med illegalt arbeid, fangenskap, sykdom, spenning og vaktsomhet. Uten selvforherligelse peker hun på hva som ga henne selv styrke til å holde ut, ressurser som hun hevder vi alle har rett til å få del i.

I den tredje boken, «Løftet må holdes» fra 1981 gjør hun rede for hvordan løftet om ikke å kaste bort et øyeblikk av livet sitt hvis hun fortsatt fikk leve, kom til å prege resten av livet hennes. Vi får høre om arbeidet med å gi våre kulturelle fellesverdier videre gjennom litteratur, teater, kunst og studier og om valgene hun gjorde for å kunne dele disse med alle.

Livsfrisen

Bokserien Livsfrisen

De to og et halvt årene i fangenskap (1941-1944) tæret på kroppen hennes, men tankene arbeidet hele tiden. Motiver hun hadde kjempet med gjennom hele forfatterskapet brukte hun nå tid på å avklare ytterligere. En del av refleksjonene klarte hun å skrive ned og smugle ut av fangecellen. Siden tok hun for seg de mange notatene og renskrev en del.

Hun hadde alltid villet noe med det hun skrev. Ekte og menneskelig skulle veiene i et menneskesinn avdekkes. Samtidig hadde hun vegret seg mot å vise noe av sitt eget indre liv og hvilke spor hennes egen erkjennelsesvandring fulgte.

Mot slutten av 1940-årene gjorde hun spranget, bestemte seg for å vise så nøyaktig som mulig hvilke refleksjoner som hadde ført fram til de ulike litterære verkene og noen av forfatterne som hadde vist henne veien. På den måten kunne andre etterprøve refleksjonene og komme lenger enn henne.

Livsfrisen ble planlagt i 12 bind. Første bind, «Vi må greie oss selv», kom ut i 1949, siste bind, Eventyr og historier fra Mostua VI, kom ut i 1973.

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim selger de fire første bøkene i Livsfrisen samlet til redusert pris ut 2021.

Jubileumsboken «Det brenner en ild»

Jubileumsboka Det brenner en ild

«Det brenner en ild» ble gitt ut i samarbeid med Aschehoug forlag i 2020 i forbindelse med markeringen av at det var 125 år siden Ingeborg Refling Hagen ble født og 100 år siden debutboken hennes kom ut.

Flere bidragsytere under redaksjon av Berit Tversland gir innsikt i forfatterskapet, i det sosiale og politiske engasjementet og i den anerkjennelsen hennes arbeid etter hvert ble møtt med.