Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandfesten 2021, 11. september, Tangen kirke

Verken i fjor eller i år kunne den tradisjonelle Wergelandfesten på Tangen holdes en junidag til ende på grunn av pandemien. Heller ikke kortversjonen, et enkelt arrangement, kunne gå av stabelen før sommeren, men lørdag 11. september ble det gjennomført i fullt mon.

Hovedtema var Henrik Wergelands utrettelige kamp for å få endret paragraf 2 i Grunnloven. Norge fikk en av Europas frieste konstitusjoner i 1814. Hvordan kunne den da inneholde en paragraf som stengte jøder ute fra riket? På ulikt vis ble temaet presentert: Håkon Harket redegjorde for hvordan jødeparagrafen ble til – og derpå endret, takket være Henrik Wergeland. Vi fikk høre tekster fra de to diktsamlingene Wergeland skrev for å fjerne forakt og fremme respekt, Jøden (1842) og Jødinden (1844). Siri Lappegård og Lucas Frydenlund Arnesen fremstilte den ugjestmilde granen og den rause lønnen. Dagne Groven Myhren ga nøkler til det store diktet som ble fremført av fem kvinner, «Kvinnene på kirkegården». Oppleserne var Olaug Kristine Østlie Bringager, Hanna Elgvin, Mette Elise Nordrik, Reidun Riisehagen og Elin Skagestad.

Fra livsskissene Hassel-Nødder (1845) gjenskapte Anders Kippersund det øyeblikket som satte Wergelands engasjement i sving. Vidar Olaussen og Petter Mohn ga til beste Ingeborg Refling Hagens eget manende dikt, «Henrik Wergeland», skrevet før krigen i en tid med fremvoksende jødehat og nazisme. Og rundt tekstene vevde Trygve Liahagen fiolintoner – fra Hedmarksslåtter og fra jødisk tradisjonsmusikk, Klezmer.

«Et fabelaktig flott program», kommenterte en av tilhørerne. Og tilhørere var det mange av. Dessverre var ikke lydforholdene optimale i Tangen kirke lørdag. Enkelte nedover i benkeradene strevde med å få med seg alt som ble sagt. Det tar vi arrangører lærdom av.

Som et plaster på såret har vi kontaktet Håkon Harket og Dagne Groven Myhren og fått deres tillatelse til å legge ut foredraget og innledningen. De blir tilgjengelige i én uke. Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim er svært takknemlig for denne generøsiteten. Dermed kan alle interesserte få del i de innholdsrike og interessante bidragene de ga under Wergelandfesten.

Filene var tilgjengelige fram til 23. september 2021.

Takk også til medlemmer av publikum som har delt bilder de tok under arrangementet. Her er et lite utvalg: