Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Aktivitetsoversikt for Ingeborgjubileet, vårhalvåret

I 2020 markerer vi et dobbelt jubileum: det er 125 år siden Ingeborg Refling Hagen ble født i 1895, og det er 100 år siden hun debuterte som forfatter i 1920.

Alle aktiviteter annonseres fortløpende her på nettsidene og på Facebook, men her finner du også en hendig oversikt i PDF-format over alt som skjer i første halvdel av jubileumsåret: