Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

I media: Hamar Arbeiderblad om program for 7.-klassinger

Huset Fredheim har mye historie å formidle. Våren 2020 kom elever på 7. trinn fra alle skolene i Stange kommune til Fredheim for å lære mere om Ingeborg, 2. verdenskrig og arbeidet mot fascisme og nazisme.

Hamar Arbeiderblad var innom sammen med en av klassene og har trykt en fin reportasje. Gode tilbakemeldinger fra elever og lærere inspirerer også.