Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Restaurering av grunnmuren er i gang!

Restaureringen av Kulturhus Fredheim er i gang! Det første som må tas, er grunnmuren. Deler av muren på Fredheim har sklidd ut. Murer Tore Granmo er nå i gang med restaurering av denne. Stein i deler av grunnmuren plukkes ut for å mures på plass igjen. Vi gleder oss over at arbeidet har startet, det fortsetter utover sommeren og høsten!

grunnmur-1

grunnmur-2
grunnmur-3
grunnmur-4