Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandsfesten 2024

15. jun. 2024, kl. 11:00

Henrik Wergeland (1808-1845) var både en glødende engasjert ildsjel og en av våre største diktere. Hans fødselsdag feires på Fredheim med en myldrende familiedag: et variert program for og med barn og voksne, der innholdet spenner fra leker, hesteskyss, trylleskog og blomsterbinding til kåseri, skuespill, sang og musikk.

I anledning landslovjubileet 2024 gir historiker Øystein Rian kåseriet «Henrik Wergeland som historiker». Ungdommens tale holdes av Nanna Wisted Gimnes. Wergelands eventyrspill Lyv ikke! og ungdomsstykke Irreparabile Tempus vises av barn og unge fra Grav litteratur- og teatergruppe (Bærum), og dagen avsluttes med at Ane Dahl Torp og Sjur Miljeteig m.fl. framfører programmet Jon Fosse møter Henrik Wergeland.

Fullt program ligger ute på nettsidene og på Facebook.

Tidspunkt

  • 15. jun. 2024, klokka 11:00 - 19:15

Medvirkende

Øystein Rian

Øystein Rian er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har interessert seg mye for maktforholdene i Norden på 1500-, 1600- og 1700-tallet, særlig hvordan den danske kongen styrte nordmennene og hvordan de med vekslende hell forsvarte rettene sine.

Foto: John Richard Wroughton