Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandsfesten 2024

15. juni 2024, kl. 11:00

Henrik Wergeland (1808-1845) var både en glødende engasjert ildsjel og en av våre største diktere. Hans fødselsdag feires på Fredheim med en myldrende familiedag.

Det blir et variert program for og med barn og voksne, der innholdet spenner fra leker til foredrag og skuespill med både voksne og barn.

Ulike sider ved Henrik Wergeland vises: Den dramatiske, den politiske og den lyriske. Fullt program kommer.

Tidspunkt

  • 15. juni 2024, klokka 11:00 - 19:00