Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelands vinterblommer - konsert

Tangen kirke, , kl.

Bragernes barokk fremfører Vinterblommer til tekst av Wergeland, skrevet av Herman Vogt i 2021, som en del av kveldskonserten under Wergelandsfesten.

Det blir også solosang ved Aksel Rykkvin, opplesning og allsang. Velkommen!