Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - Trine Lindheim

5. mars 2022, kl. 14:00

Trine Lindheim dyrker begrensningens kunst, uten å fornekte friheten. Frodighet og forenkling er stikkord for et mangfold av stiler og teknikker, der kunstneren utnytter materialer og naturlige prosesser på sin egen måte. Det dreier seg om tresnitt, maleri, originale dyptrykk og ulike objekter.

Stilmessig forenkling og nærhet til materialer og prosesser er særlig slående i tresnittene. Bilder og gjenstander gir mening uten fasit, og de er visuelt tiltalende – i pakt med naturens egen estetikk.

Isteden for å lukke øynene, resignere eller hengi seg til destruktiv nihilisme, spiller hun på lag med "det späde livet", og finner håp i mennesket selv

Fredheim, Tangen 5.3.- 3.4.2022