Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - tre tekstilkunstnere

, kl.

De tre kunstnerne som stiller ut sammen er alle tekstilkunstnere, men viser et bredt spekter av teknikker, inspirasjoner og motiver.

I alt fra tradisjonelle mønstre til drømmer og naturopplevelser henter disse tre inspirasjon for å formidle en tidløs tilstedeværelse. De vil formidle kraften i en opplevelse - kanskje opplevelsen av å skape noe langsomt og tålmodig, kanskje en drømmeverden i slekt med sagn og eventyr. Og ikke minst opplevelsen av sammenheng, slik et ornament kan vise til nettverk i livet, punkter som bindes sammen med en sølvtråd slik at alt henger sammen..

Medvirkende

Anna-Liisa Silenti

Anna-Liisa Silenti har utdannelse fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, og har arbeidet i over 40 år med tekstilkunst, for det meste med store tekstiler beregnet til bruk i offentlig rom. Utgangspunktet er stofftrykk, men hun bruker også andre teknikker og materialer, collage, akrylfarger osv. Hun har lang erfaring med utstillingsvirksomhet og oppdrag i offentlig kunst i statlige og kommunale bygg, deltatt i konkurranser og blitt innkjøpt i offentlige instanser. Hun har vært kunstkonsulent, og ledet flere kunstprosjekter med barn og ungdom i regi av Den kulturelle skolesekken i bydel Nordre Aker i Oslo, og hatt flere tillitsverv i NBK, NTK, NK og Oslo kommunes kunstordning.

Marianne Hinsch

Marianne Hinsch er utdannet ved bl.a. Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har deltatt på både kollektive utstillinger og hatt separatutstillinger, og flere av hennes billedvevtepper er innkjøpt til utsmykking av offentlige rom. Parallelt med billedveven har hun hele tiden tegnet og malt i mindre format. Disse arbeidene er også blitt stilt ut med jevne mellomrom – sist, høsten 2019 i Italia med både tekstil og maleri. Hun har også utført illustrasjonsoppdrag, blant annet barneboka «Reisen fra den røde planet» som kom ut i 2021. Hun har i tillegg både utdannelse og erfaring innen kunst- og uttrykksbasert pedagogikk og terapi.

Ann Elizabeth Skar

Ann Elizabeth Skar arbeider i all hovedsak med billedvev, men benytter også andre teknikker og materialer. Det hender hun syr inn detaljer i veven, eller syr inn annet materiale. Hun har deltatt jevnlig på utstillinger i mer enn 40 år, både separat- og gruppeutstillinger. Hun har også levert flere store billedtepper til offentlig og privat utsmykking og mottatt en rekke stipend. Her i Stange er hun representert på Arstad skole. Hun har holdt mange kurs i billedvev og plantefarging for voksne, og har gjennomført formidlingsopplegg om billedvev for skoleelever gjennom Turneorganisasjon for Hedmark. Hun er utdannet ved Statens Lærerskole i Forming og fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo.