Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - Jon Olav Helle

, kl.

Denne utstillingen blir i en viss grad tilbakeskuende.

En årsak er at bunken av bilder gjennom femti år inneholder en del som etter kunstnerens egen oppfatning tåler å vises en gang til. Når disse etter hvert har nådd nesten antikvarisk alder, vil de fleste av publikum se dem for første gang...

Jon Olav Helles naturbilder preges ofte av en sterk opplevelse av det nordiske lyset. Det er som han kondenserer opplevelsen av våre polare somre inn i de smålåtne rammene. Dette er en utstilling en bør få med seg!

Medvirkende

Jon Olav Helle

Jon Olav Helle begynte på SHKS (Statens Håndverks og Kunstindustriskole) i 1973. Statens Kunstakademi fra 1977 – 83. Deltatt flere ganger på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og UKS Vårutstilling. Separatutstillinger en eller flere ganger hvert år siden slutten av 1970-årene, med unntak av et par pandemiår. Undervist i sine fag på Videregående, SHKS, Kulturskolen. Har drevet og driver kursvirksomhet i eget atelier og andre steder.