Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - Grethe Schei

, kl.

Lørdag 13. mars 2021 kl.14.00 er det åpning av Grethe Schei sin kunstutstilling i kulturlåven på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim. Det blir sang, musikk og Bjarne Christiansen står for åpning av utstillingen. Vi ser fram til å oppleve Grethe Schei sine flotte bilder som har farger og motiv som lyser opp og gir oss gode håp nå utover våren. Vi trenger litt ekstra energi i disse dager og det bidrar disse bildene med.

Dette er en salgsutstilling.

Av smittevernhensyn så sitter besøkende på tilviste stoler under åpningen og ellers så følges gjeldende smittevernregler.

Medvirkende

Grethe Schei

Til en utstilling i Galleri Tangen Brenneri mai 2006 skrev kuratoren Jan Karl Schmidt blant annet følgende om Grethe Schei sine malerier: Grethe har gjennom sin lange karriere som kunstner utviklet en form, fargebruk og tematikk som er svært karakteristisk for henne. Hun arbeider ofte med landskaper hvor havet i mange av maleriene spiller en viktig rolle. I bildene legger hun ofte inn elementer som båter, fyrtårn, ofte også menneskelige skikkelser, og samlet oppnår hun ofte en vakker, lyrisk stemning i sine bilder. Koloritten er gjerne preget av nyanser av blått til turkis, dette i kontrast til andre elementer i bildet som viser en gjennomarbeidet og godt utviklet sans for bruken av farger. Tematisk bedriver Grethe en undrende, til tider spørrende lek med evige og, heldigvis kanskje, uløselige spørsmål knyttet til menneskelig eksistens og opplevelse. Hva er det vi egentlig ser, opplever i naturen? Hva er de egentlig fundamenter for opplevelse av oss selv, av mellommenneskelige relasjoner? Slike spørsmål oppleves som sentrale i hennes arbeider. Men for Grethe, som for mange andre kunstnere, blir det viktige ikke å finne svar på disse spørsmålene, men, i sine arbeider, å finne gode måter å stille dem på. Denne holdningen medvirker til at det oppstår en fin dynamikk i hennes arbeider, og den fører henne stadig videre i hennes arbeid som kunstner. Utdanning: Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole 1974 - 1977 Statens Kunstakademi 1977 - 1983 Studieår i Italia (videreutdanningstipend) 1983 - 1984 En rekke separatutstillinger og deltaking på gruppe- og kollektivutstillinger. Medlem av NBK (Norske Billedkunstnere) og LNM (Landslaget Norske Malere)