Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstilling - Anne Marit Austbø "Hvert et blad en vinget engel"

, kl.

Anne Marit Austbø sine malerier er kjennetegnet av et sanselig nærvær med karakteristisk strek og stor fargekraft. I maleprosessen tar Austbø utgangspunkt i foto, som regel tatt av henne selv, med et ferdig uttrykk som beveger seg langt fra det fotografiske.

Menneskeskikkelser er gjennomgående i Austbø sine arbeider. Motivkretsen henter hun ofte fra sine nære omgivelser, hun skildrer situasjoner og stemninger mange kan kjenne seg igjen i og som innbyr til refleksjon. Litteratur og erfaringer fra hennes arbeid med menneskerettigheter er parallelle inspirasjonskilder.

Utstillingens tittel, "Hvert et blad en vinget engel", er hentet fra ett av flere Wergeland-sitater malt på dører i Ingeborg Refling Hagen sin bolig. "Jeg synes det er en utrolig vakker strofe", sier Austbø. "Den uttrykker en tanke om at vi kan oppleve en slags kraft selv i det minste vanlige ting rundt oss. For meg representerer bladet i denne verselinjen både bladet på treet og bladet i boken", sier Austbø. "Begge er de essensielle kilder til næring og beskyttelse. De kommer fra samme kilde (treet), men for meg representerer bladet naturen eller sanselig opplevelse, mens bladene i bøkene stimulerer tanken, det intellektuelle."

Utstillingen åpner 6. april kl 14 og i anledning utstillingen inviterer vi til en kunstnersamtale med Anne Marit Austbø.

Medvirkende

Anne Marit Austbø

Anne Marit Austbø (f. 1974) startet sitt kunstneriske virke etter å ha arbeidet en årrekke i norske menneskerettighetsorganisasjoner (den Norske Helsingforskomité, Flyktningehjelpen, Amnesty). Austbø har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og i januar 2023 hadde hun sin første separatutstilling «Av hav er du kommet, til ord skal du bli» (Galleri A, Oslo). I tillegg til egen kunstnerisk praksis har Austbø vært initiativtaker til prosjekter i skjæringspunktet kunst/aktivisme.

Foto: Bo Dahle