Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kvinnedagen på Fredheim

, kl.

Temaet for årets arrangement er unge kvinner og deres reise inn i voksenlivet. Sara S.B. Bustnes, Stange kommunes representant i Ungdommens fylkesting Innlandet, vil holde appell og alltid engasjerte Yngvild Fagerheim holder foredrag om kvinner og fredsarbeid.

Tre unge jenter som får mulighet til å synge med et profesjonelt band, vil synge sanger som de har et spesielt forhold til. De tre er Karen Grønberg (15), Oline Weensvangen (15) og Sofie Solvang Johansen (15) .

Lina Flesvik (16) leser dikt.

Medvirkende

Sara S. B. Bustnes

Yngvild Fagerheim