Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14. Kl. 13 leser Monica Myhre Sørli teksten "Lyset fra Fredheim" av Asmund Finstad, fra årboken til Stange historielag "Gammelt fra Stange og Romedal 1971".

Asmund Finstad var født på Tangen i 1912 og var ingeniør og forfatter med mange bidrag i bøker, blad og radio. I oppveksten opplevde han varmen og lyset fra Fredheim. Ingeborg Refling Hagen tok ham med til Hedmarkslaget i Oslo der han senere gjorde en stor innsats.

Det vil være salg av kaffe og vafler. Gratis inngang.

Velkommen!