Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14.

Torodd Fagerheim forteller om Jakob Sande, spiller og synger noen av hans dikt.

Muligheter for kjøp av kaffe og vafler.

Gratis inngang. Velkommen!