Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14.

Husmenn på Tangen-halvøya - hvordan finne dem?

Kongsparten, Trosviken, Åsgård, Ytre Helseth, Dillerud og Huseby skog.

Stein Enger forteller historien om hvem som har bodd på husmannsplassene med tekst og bilder, kl 13 - 13:45. Muligheter for kjøp av kaffe og vafler.

Gratis inngang. Alle hjertelig velkommen!