Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14. Dan Cato Røe forteller om sin reise til USA, der han møtte etterkommere etter utvandrere fra Stange fra 13:00 - 13:45.

Muligheter for kjøp av kaffe og vafler.

Gratis inngang. Velkommen!