Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14.

Frode Kayser formidler H. C. Andersen.

Muligheter for kjøp av kaffe og vafler.

Gratis inngang. Velkommen!