Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kafè Fredheim

, kl.

Åpen lørdagskafé på Fredheim fra kl 12 til 14.

På Fredheim har det vært tradisjon å synge sammen, ved oppvasken, ved måltidene, rundt juletreet, i høytidene og 17. mai. På Tangen og i bygdene rundt lever koraktiviteten godt. Hvordan startet det organiserte korlivet i Norge? Hvordan kom sangene inn i skolens og hjemmets samlinger?

Kl.13-13.30 gir Anne Jorunn Kydland et glimt fra norsk (kor)sanghistorie gjennom kåseriet "Meget som var Norge, begynte med en sang". Etterpå kan alle få synge nasjonalsanger.

Muligheter for kjøp av kaffe og vafler.

Gratis inngang. Velkommen!

Medvirkende

Anne Jorunn Kydland

Anne Jorunn Kydland (oppvokst på Hamar) har hatt sitt yrkesliv ved musikkseksjonen på Nasjonalbiblioteket. Hun har holdt foredrag og utgitt bøker og artikler med tema innenfor skjønnlitteratur og musikk, ikke minst om sanglivet i skole og kor. I mange år dirigerte hun Suttungkoret som har (ur)framført flere norske verker. I 45 år har hun ledet sang-, litteratur- og teatergrupper for barn og unge, inspirert av Ingeborg Refling Hagens kulturpedagogiske prosjekt, Suttung. Foto: Are Flågan