Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagens motstandskamp

18. aug. 2024, kl. 14:00, flere tidspunkt

I mellomkrigstida var Ingeborg Refling Hagen en uredd og tydelig stemme mot nazismens framvekst. Å høre om hennes kamp gir oss en dypere forståelse av begreper som frihet og demokrati.

Siri Lappegård forteller.

Tidspunkt

  • 18. aug. 2024, klokka 14:00 - 15:00
  • 25. aug. 2024, klokka 14:00 - 15:00
  • 1. sep. 2024, klokka 14:00 - 15:00

Medvirkende

Siri Lappegård