Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagens motstandskamp

, kl.

I mellomkrigstida var Ingeborg Refling Hagen en uredd og tydelig stemme mot nazismens framvekst. Å høre om hennes kamp gir oss en dypere forståelse av begreper som frihet og demokrati.

Siri Lappegård forteller.

Medvirkende

Siri Lappegård