Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagens motstandskamp

28. august 2022, kl. 14:00

I mellomkrigstida var Ingeborg Refling Hagen en uredd og tydelig stemme mot nazismens framvekst, og mange av hjelpemidlene hun brukte i kampen er fremdeles nyttige for å forstå begreper som frihet og demokrati.

Siri Lappegård forteller.

Tidspunkt

  • 28. august 2022, klokka 14:00 - 15:00

Medvirkende

Siri Lappegård