Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ingeborg Refling Hagen og kristendommen - et kåseri

, kl.

Ingeborg Refling Hagens kristne livssyn var preget av grundige og ofte skapende lesninger av Bibelens tekster og tolkninger av dens språklige bilder. Hennes tanker og tro var ikke alltid på linje med offisiell teologi. På Tangen kunne det jo hete om en prest "han der hjelper ingen til himmelen - vil vi dit, lyt vi nok karre oss dit sjøl!" - og det å lese og tolke sjøl var viktigere enn det en prest sa, også for Ingeborg.

Under og etter teologistudiene hadde Gunner Ljødal mange samtaler med henne, blant annet på bilturer mellom Tangen og Oslo, og han kåserer om hennes tanker om kristendommen og beundring for "kunstverket" Johannesevangeliet.

Gratis adgang - velkommen!

Medvirkende

Gunner Ljødal

Gunner Ljødal er både filolog og teolog, og har vært lærer i over 40 år. Han har utgitt 50 egne bøker, mange om lokalhistoriske emner fra Eidsvoll, men også flere bøker om Ingeborg Refling Hagen og hennes kulturarbeid.