Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Henrik Wergeland og folkekulturen

, kl.

Foto: Ingvil Skeie Ljones / Are Flågan

Dikteren Henrik Wergeland glødet for innsamling av alle typer folkekultur. Han var opptatt av musikk, og på dødsleiet ventet han på å motta en langeleik fra Valdres. Dette instrumentet ble både bilde på den folkelige kulturarven og tittel på en diktsamling han ga ut.

Brødrene Ole og Knut Aastad Bråten spiller langeleik, og Anne Jorunn Kydland kåserer om Wergeland og folkekulturen. Velkommen til et program med allsang, kåseri og langeleikslåtter!

Medvirkende

Ole og Knut Aastad Bråten

Ole og Knut Aastad Bråten (f. 1976) kjem frå Fagernes i Valdres og har spelt langeleik sidan dei var 16 år gamle. Saman har dei bidrege til eit løft for langeleikmusikken i Noreg dei siste 20 åra. Dei er båe knytt til ei rekkje tradisjonsliner, mellom andre Ola Brenno (1865–1957) og Olav Snortheim (1911–1988). Dei viktigaste læremeistrane har vore Oddrun og Gunvor Hegge, og Bergljot Hedda Lunde. Brørne har vunne klassen for langeleik på Landskappleiken til saman 10 gonger. I 2006 fekk Knut kongepokalen under Landskappleiken på Beitostølen. Ole fekk kongepokalen i 2014 under Landskappleiken på Geilo. Båe har medverka på fleire plateinnspelingar; "Snart lyset sig mon svinge" (2006) og "I jolo" (1998). I 2015 kom dei ut med fyrste plata si, "Til Ragna", som vart nominert til Spellemannprisen året etter. Ole arbeidar til dagleg som direktør for Valdresmusea, Knut som dagleg leiar for Valdres folkemusikkarrangement.

Foto: Ingvil Skeie Ljones

Anne Jorunn Kydland

Anne Jorunn Kydland (oppvokst på Hamar) har hatt sitt yrkesliv ved musikkseksjonen på Nasjonalbiblioteket. Hun har holdt foredrag og utgitt bøker og artikler med tema innenfor skjønnlitteratur og musikk, ikke minst om sanglivet i skole og kor. I mange år dirigerte hun Suttungkoret som har (ur)framført flere norske verker. I 45 år har hun ledet sang-, litteratur- og teatergrupper for barn og unge, inspirert av Ingeborg Refling Hagens kulturpedagogiske prosjekt, Suttung. Foto: Are Flågan

Foto: Are Flågan