Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

”Helt eventyrlig - norske folkeeventyr i ord og bilder”

, kl.

Seniorkurator ved Nasjonalmuseet Ellen J. Leerberg engasjerer barn og voksne i gjenfortelling av folkeeventyr. Barna får oppgaver og egne eventyrillustrasjoner mens Leerberg holder foredrag om kjente og kjære illustrasjoner av norske folkeeventyr av bl.a. Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold. Disse vil senere – fra 22. juni - kunne oppleves som del av Nasjonalmuseets åpningsutstilling.