Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Gården 2021 - Georgiana Keable

, kl.

Georgiana Keable er forteller. Hun har bodd og arbeidet i Norge siden 1997, og har nylig flyttet til Oppsal gård på Tangen. Hun forteller om gården og fletter inn myter og fortellinger hun har samlet om vårt forhold til trær, husdyr og naturen. Forestillingen blir på norsk og engelsk. Kafé.

Medvirkende

Georgiana Keable

Georgiana Keable er forteller