Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Det levende ordet

6. november 2021, kl. 16:00

I år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge (1771 - 1824) ble født. Han reiste omkring i Norge som predikant, samlet folk til andakter og inspirerte til næringsliv og virksomhet. Når myndighetene gjentatte ganger satte han i fengsel for å preke ulovlig, skrev han religiøse bøker og skrifter som ble spredt vidt utover landet.

Hauges bevegelse fikk stor betydning for det lille, nye landet Norge. Bøkene hans ble trykt i imponerende opplag, ja, de var for bestselgere å regne. "Lesere" ble tilhengerne hans kalt, og de las grundig.

Denne intense fordypningstradisjonen, iveren etter å forstå tekst og språk, inspirerte også Ingeborg Refling Hagen.

Trygve Riiser Gundersen og Berit Tversland kommer til Fredheim for å fortelle om Hauges betydning i samtid, og ettertid - og for Ingeborg og hennes forfatterskap og pedagogiske arbeid.

Velkommen til to foredrag som kaster nytt lys over vår nære fortid og menneskene som formet den!

Det blir åpen kafé.

Medvirkende

Berit Tversland

Berit Tversland er redaktør for boka "Det brenner en ild" som utgis til Ingeborg Refling Hagen-jubileet i 2020.

Trygve Riiser Gundersen

Trygve Riiser Gundersen, er litteraturviter og forlagsredaktør. Han skriver for tida bok om Hans Nielsen Hauge. På Fredheim vil han snakke om fortidas lesekultur og haugianerne som et lesende fellesskap.